Практика по Тай Чи Смайл

Всеки четвъртък от 19:00 ч. / 20:00ч.