Еннеаграмма

Изисквания: Няма

Аз и другите: животът и взаимоотношенията

 

Думата „Еннеаграмма“ произлиза от гръцките думи „еннеа“ (девет) и „граммос“ (знак, точка, пункт, място). Преди да дойде до нас тя е преминала през вековете. Ние идваме на този свят с определена базова структура Същност, която също наричаме Душа. Тя съдържа целия потенциал на човека, неговата история. Същност – това всъщност е това което е човек.

Какво е обусловеност – това което възприеме от света, от семейното възпитание, от средата в която израстваме, от различни култури, религии и т.н. Ролята на психологията на Еннеаграммата е да ни запознае с девет основни типа обусловености, които са външни и ни принуждават към определени реакции и поведения, психологично състояние при което човек се чувства принуден да прави нещо. Това е неосъзнат механизъм, който управлява нашия живот. Още от детството детето разбира, че за да бъде прието, признато и любимо то трябва да развие някои качества, но тези качества се явяват източник на страдания и отделят човека от истинската му природа. Това обучение позволява на всеки да осъзнае източниците на страдание, които му пречат да достигне до своята истинска природа и да развие своя потенциал.

Древното учение за Еннеаграмма ни показва закономерностите на развитие на Вселената и човека като част от нея. Всеки от деветте типа личности има свой „сценарий“, своя траектория на развитие и взаимодейства със Света. Ененаграмма като система показва всеки от типовете в движение, основни влияния от които се повлиява, проявите му в състояние на стрес, поведения в зоната на комфорта. Описанието на деветте типа включва дълбока мотивация в поведението на човек, ограничения и трудности.

Този ефективен метод ни помага да се справим с конфликтите, благодарение на това обучение човек усвоява нови знания, които може да използва в семейството, с приятелите си, с партньори. Опознава повече самия себе си и придобива нови инструменти за по-добър живот и за отношенията си с другите хора. За професионалисти (психолози и хора с професии с работа с хора и за хора) това обучение може да е незаменимо допълнение и дава нови инструменти, които ефективно да обогатят тяхната практика.

На този семинар ще се запознаем със същностната психология, ще се научим да се самонаблюдаваме, ще изградим умения за слушане на другите. Ще се запознаем и с мегапринципите и как се прилагат те във фамилията, ще се хармонизираме със Самара Йога, психологични игри и други. Заповядайте, за да се докоснете до това велико знание, което ще се радваме да споделим с вас.