Кабала

Изисквания: Пътят към Архатството

Кабала – духовният корен на човечеството!

КабалаКабала не е свързана само с юдейския мистицизъм.Тази богата духовна традиция може да бъде разгледана от много други гледни точки, включително на западни езотерични и мистични традиции, магически школи, Ордена на Розенкройцерите, Таро, Астрологиятаи много други.Чрез опознаване на Кабалистичната традиция човек може по-добре да разбере природата на Вътрешния свят.

Научете се да използвате духовните техники на Кабала, за да отключите вашия неограничен потенциал. Увеличете степента на единство с вашата Душа и с Бог.Чрез по-дълбокото разбиране на Кабала от човешка гледна точка, включително на енергийно ниво и на ниво на фините ни тела, на физическо ниво и на нивото на Сефирите, на емоционално ниво и дори на ниво на приемане на чиста енергия и материя със съзнанието, светът може да бъде видян под различен ъгъл.

Научете се как да превръщате етерно олово в злато и чуйте за природата на душата.Научете се как да се обръщате към Великите същества и съответно как да приемате силата на тяхното присъствие във вашия живот.Научете за Дървото на живота и Библията – включително как Дървото съответства на Блаженствата и на Десетте Божи заповеди.