Опознай себе си, за да опознаеш Вселената

Модулно обучение

в дванадесет стъпки за търсачите на истина, здраве, хармония, красота

и духовно развитие


Първи Семинар: Изкуството да балансираме физическото тяло

-          Да го опознаем

-          Да чуем сигналите му

-          Да му помогнем да се възстанови

-          Да бъдем здрави, в хармония и красота

-          Да изучим основните стълбове за физическото здраве

 Втори семинар: Изкуството да балансираме енергийната система

-          Да чувстваме фините енергии

-          Да насочваме енергийните потоци

-          Да премахваме енергийните блокади

-          Да се балансираме и лекуваме чрез пранолечение

-          Да дадем или да отнемем енергия в полза на здравето, хармонията и красотата

 Трети семинар: Изкуство да балансираме психическите нива

-          Да се освободим от емоционалните отрови като страх, гняв и тъга и други

-          Да освободим психическите нива от замърсявания

-          Да се възстановим чрез психопрана и енергийна медицина

Четвърти семинар: Изкуството да балансираме менталните нива

-          Да насочим менталната енергия в правилна посока

-          Да култивираме здравословни мисли

-          Да увеличим умствения си потенциал

-          Да премахнем стреса, тревожността и натрапливите мисли

Пети семинар: Изкуството да познаваме света на минералите

-          Минералите в служба на нашето здраве, хармония и красота

-          Минералите като наши помощници

-          За пречистване, защита и баланс

-          Изкуството чрез минералите да балансираме средата, в която живеем

Шести семинар: Изкуството да чувстваме фините енергии

-          Да изберем къде да живеем

-          Да изберем къде да учим

-          Да изберем коя храна е полезна за нас

-          И още много други

Седми семинар: Изкуството да материализираме своите желания

-          За просперитет

-          Да подпомогнем развитието си

-          Да получим материални придобивки

-          Да подобрим начина си на живот

Осми семинар: Изкуството за личностно развитие и трансформация

-          Личност и същност

-          Да можем да се наблюдаваме

-          Себепознание

-          Да свалим воалите

-          Да премахнем илюзиите

-          Да опознаем негативните черти на характера

-          Да направим крачка към самоусъвършенстване и трансформация

Девети семинар: Изкуството на междуличностните взаимоотношения

-          Изкуството да слушаме

-          Манипулации и роли и да живеем в истина

Десети семинар: Изкуството да опознаем света на Триначалието

-          Моделът на съзиданието

-          Съзидателните сили в живота

Единадесети семинар: Изкуството на Пътя на Душата

-          Път към светлината

-          Раждане, живот, смърт

-          Как идваме и как си отиваме от Земята

-          Карма и прераждане

Дванадесети семинар: Изкуството да придобием добродетели и заслуги

-          Петте стълба за изграждане на добродетели

-          Изграждане на добродетели и трансформация

-          Да вървим по стъпките на Бодхисатвите и Архатиците