Разкриване на скритите учения на Хиндуизма

Изисквания: Няма

Хиндуизъм 1

Този семинар разкрива мистериите на различните индийски божества и как да използваме техните сили за трансформация и самолечение.

И да не сте хиндуист, ще усетите този семинар като изпълнен с просветление, поучителност и радост.

Хиндуистката традиция датира отпреди повече от 8000 години. Благодарение на задълбоченото и многостранно познаване на различните религии, предадено му непосредствено от неговия учител, Мастър Чоа Кок Суи в този семинар разкрива суеверията и осветлява истинските и дълбоки значения на различните хиндуистки божества, символи и ритуали. Научете как чрез древна йогистка техника да увеличите силата на мозъка. На тази проста техника могат да бъдат обучавани и децата и тя ще им помогне да подобрят способността си да учат. Възрастните пък прилагат тази техника, за да предотвратят или забавят отслабването на паметта.

По време на този удивителен семинар ще разберете по-дълбокото значение на символите в хиндуисткото изкуство, храмовете и ритуалите.

Научете още:

  • Защо божествата като Шива, Кришна, Рама или Хануман се виждат със синя кожа и какво значение се крие зад това явление
  • Какво означава символиката, когато божества – като например Кришна – стоят върху кобра и носят на главата си пауново перо
  • Какво е Ганеша и какво значение се крие зад символа на слонската глава на Ганеша и счупения бивен
  • Каква е връзката с „Кундалини Шакти”. Наистина ли Хануман е бил маймуна? Как така е можел да премести цяла планина? Откъде е идвала силата му?
  • Какво означава да си „Брахмачария”, защо Кришна е “истински Брахмачария”
  • Какво е истинското значение на “Сат – Чит – Ананда”
  • Как “Аарти огънят” може да се използва за изчистване на енергийното поле и енергийните центрове
  • Какъв е смисълът на хиндуисткото изрисуване на челото и как то може да се използва за приемане на божествената сила.
  • Научете за скритите душевни мъдрости и учения, които изобразяват тези индийски божества и символи.