Събуди Светлината в себе си

Изисквания: няма

pr_purpose_photo

В този курс се изучава и овладява Медитацията на Душата или Раджа йога, като духовна практика чрез съзнателно свързване с Атма (с Душата). Ускорява се връзката между Джив Атма (Въплътената Душа) с Атма (с Висшата Душа) – така практикуващият може да постигне състояние на Просветление, реализация на Душата или собствена реализация.

Практикуването увеличава интуицията и вътрешния мироглед чрез активиране на висшата воля. Увеличават се способностите за постигане на лични и бизнес цели, ускорява се развитието на Душата.