Сфинксът

Изисквания: Няма

sfinks

ИСТИНАТА Е УНИВЕРСАЛНА

Мисли преди да действаш!

Мисли преди да купуваш!

Мисли преди да се включиш в група!

Мисли преди да се поддадеш на натиска на мнозинството!

Мисли преди да инвестираш!

Мисли за целите на живота си!

СЪБУДИ СЕ!
Да живееш без цел в живота е като да живееш в лодка, подмятана от вълните!