Енеаграма

Терминът Енеаграма е въведен от Г. И. Гурджиев. Гурджиев е от първите в адаптирането на източните духовни учения към западната цивилизация. Думата енеаграма идва от гръцки език, където „ennea“ значи 9, а „grammas” значи върхове.

Енеатрамата е създадена по модела на звезда с девет върха. Това учение дълго време е било пазено в тайна. Структурата на звездата показва връзката между два духовни закона: законът на триадата (числото 3) – това са силите на съзиданието (Отец, Син и Свети Дух в религията) и законът на Октавата, който ръководи етапите на осъществяването им в материалния свят. Прилагането на модела на Енеаграмата към човека е представено като девет личностни типа.

Изучаването на тези типове дава обяснение на необяснимите реакции и събития и чрез него те ще придобият смисъл.

Като познае природата на своя личностен тип човек ще открие къде греши в живота и ще има насока за начините за промяна. Ще разбира добре поведението на хората в семейството, на своите приятели, колеги, дори на началниците си когато успее да ги типизира.

Това древно знание днес е предмет на изследване на науката и важен инструмент да опознаем себе си, за промяна и личностно развитие.