По пътя на душата и събуждане на светлината

В този семинар ще получите знания за душата, това е възможност да осъзнаете душата – идеята за „Кой съм аз“, кой съм всъщност:

 • Как идваме на този свят и как си отиваме.
 • Къде се намира душата.
 • За висшата и въплътената душа и тяхната връзка.
 • Какво е духовна връзка и можем ли да я усетим.
 • Инструменти на душата.
 • Утвърдения на душата.
 • Активиране на енергията.
 • Медитации за връзка с душата съзнателно – практикуването им увеличава интуицията и вътрешния мироглед, чрез активиране на висшата воля ускорява и развитието на душата и нейната реализация.
 • Практикуващият може да достигне до състояние на Просветление.
 • За смъртта като естествена част от живота и начини как да си помогнем когато дойде момента.
 • Инкарнация.