Фенг Шуй

Изисквания: няма

 

Това е семинар, в който се разкриват тайните на Фенг Шуй, които не са били разкривани  на широката общественост. Къде възникват енергиите на успех и благоденствие? Къде е концентрирана енергията на духовен растеж? Всичко това не е в зависимост  от рождения  ден или от календарното време. Получават се знания за оптимизиране на работното място, така че да се подкрепи бизнеса и финансите с енергия на  благоденствие. Да се използват оптимално посоките в дома за подобряване на отношенията. Използване на цветове, орнаменти по стените, картини за просперитет. Използването на огледала за увеличаване на енергията на просперитет и за  дезинтегриране на негативните енергии и още много.