Пътят към Архатството

Подготвително Ниво

Изисквания: Енергийно лечение с прана за напреднали 

Системата на Архатик Йога ускорява и подпомага еволюцията на душата, като при нея се набляга не само на медитацията, но и на изграждането на характера и добрите взаимоотношения в живота.

Пътят към Архатството е синтез на различни йогистки техники, включително мощни медитации и генериране на енергия чрез физически и дихателни упражнения, включени в стройна система за бързо и безопасно ускоряване духовното развитие на практикуващите.

“Архат” произлиза от санскритската дума Arhat, което означава “единствен, съвършен” или “силно еволюирал”. Arhat е този, който чрез практиката и постоянството в йогистките техники и целенасоченото изграждане на характер, трябва да преодолее в себе си инерцията на желанията и волята. Един Arhat има добре развита интуиция, усъвършенствани възприятия, високо рафинирани емоции и силно желание да участва лично в духовното извисяване на човечеството.

Гранд Мастер Чоа Кок Суи, освен съвременното Пранолечение, създава и Пътят към Архатството с цел хора от различните формални религиозни вярвания и философии да имат достъп до същността на учението, защото Пътят към Архатството стимулира по безопасен мек начин духовното развитие без да е нужно практикуващите да се откъсват от нормалния си живот.
Това означава, че в Пътят към Архатството отделният човек може да израства духовно точно там, където живее, гради кариера и реализира взаимоотношения. В действителност последователят на Архатик йога използва обикновения живот, за да постигне по-нататъшно развитие и усъвършенстване чрез ежедневните предизвикателства и взаимодействия, както и чрез трудностите, които могат да възникнат в рамките на семейството, в офиса, или в съвременния начин на живот.

Ако сте относително здрави, можете да следвате простите инструкции и да се придържате към редовна практика, вероятно този семинар представлява интерес за вас.

Пътят към Архатството учи на умереност и духовност, отнасяйки се с еднакво уважение и разбиране, както към светските нужди и интереси, така и към духовните потребности на практикуващите.

Пътят към Архатството е специално проектиран да даде възможност на практикуващите да запазят своите първоначални религиозни или философски практики. Те дори може да се подобрят или да станат по-посветени на вярата си чрез тази система за личностно и духовно развитие. Архатик йога се доближава до повечето религиозни и философски системи, поради комплексния си подход и фокусиране върху пречистване, изграждане на усъвършенстван характер и служене.

Архатик йога започва с “Подготвително ниво”, където се научават основите на духовното развитие, основните медитации и дихателни упражнения, или пранаяма, които подготвят физическите и енергийни органи на последователите за по-голямото количество енергия, което се генерира в следващите нива. В „Подготвително ниво“ се изграждат чисти и силни физически и енергийни тела.

Основни приоритети на практическия Път към Архатството

  • Чисто енергийно тяло

Очистването е критичен момент за начинаещите последователи на Архатик йога. Чрез физически и дихателни упражнения, с изпълнението на простите диетични насоки, както и голям контрол на своите емоции, практикуващите развиват по-силни, жизнени и балансирани физически и енергийни структури. Тези пречистващи техники помагат на практикуващите да се ориентират в ползите или вредите от взаимодействието с околния свят, дори преди още да има видими признаци за това, да поддържат здрави физическите си тела, ката избягват кундалини синдром.

Кундалини е вродена енергия, която се намира близо до основата на гръбначния стълб. Когато я стимулираме, тази енергия може да се използва за ускоряване на духовното развитие. Въпреки това, когато тази енергия се активира спонтанно или без правилното ориентиране или посока, тя може да доведе до множество неприятни физически и емоционални симптоми и дори може да доведе до финансови или материални загуби.

Пътят към Архатството акцентира върху пречистването, което значително намалява риска от кундалини синдром. Медитацията, заедно с физическите и дихателни упражнения увеличава размера на чакрите (или енергийните центрове) и това е знак, че се увеличава енергийният капацитет на тялото.

  • Изграждане на характер

Пътят към Архатството акцентира силно върху изграждане на характер, включително практикуване на добри мисли, добри думи и добри действия. Други важни акценти са щедрост и некрадене, умереност и непожелаване, любяща доброта и ненараняване. Чрез активно практикуване тези положителни аспекти на характера, както и чрез внимателното следене и изчистване на различни слабости на характера се избягва добавянето на негативна карма.

Духовното развитие с помощта на Пътят към Архатството не означава, че практикуващите трябва да се откажат от религиозните си убеждения, а че духовното им развитие се ускорява и стават по-посветени на личните си религиозни или философски традиции.

  • Развитие на златно тяло

С навлизане в практиката последователят на Архатик йога става все по-посветен в служба на духовното израстване на човечеството, по-балансиран, много по-спокоен и по-добре подготвен да се справи с подчертан успех в нашия модерен свят. Засиленият интерес към служенето ускорява добрата карма, а това води до по-големи успехи, щастливи взаимоотношения и перспектива за по-здравословен живот.

Във висшите Архатик нива на развитие, по-напредналите йогистки практики също са достъпни. Можете да научите подробна информация за развитието на Златно тяло, за това как да развиете своето интуитивно ниво на мислене и как да постигнете единство или самадхи с Висшата си душа, вървейки по пътя на все по-голямо просветление.