Фамилни констелации

Изисквания: няма 

Обичайно се смята, че всичко, което се случва с нас е в резултат единствено на нашите действия или нашите грешки и че всичко, което преживяваме е свързано само с нашето лично минало. Фамилните констелации ни показват, че когато ние правим нещо, което не искаме да правим или когато не правим нещо, което ни се иска да направим -това много често се явява не като резултат от нашите действия, а е по-скоро свързано с влиянието на други членове от нашата родова система и е резултат от това, което те са извършили, пренебрегнали или това което не са довършили. Подобни последствия могат да са в резултат и на живота на наши починали предци, които ние дори не сме познавали. Ние наричаме подобни явления – да бъдеш „вплетен“ с някой член от собствената родова система.

Често е трудно тези влияния, дължащи се на родовата ни история, да бъдат видени и разбрани директно, но те могат да са причината за опасни болести като рака, за психичните разстройства, нещастните случаи, повтарящите се неуспехи и трудности. Методът, който прави очевидни тези влияния в нашата фамилна система са Фамилните Констелации, които правят видими по-рано невидимите влияния. Тези невидими влияния приличат на нишки, които са вплетени в нашият живот. Ние не забелязваме нищо,  но всъщност, тези влияния ни подбуждат към действия, които ние понякога искаме,  а понякога не искаме да извършим.  Ние не забелязваме тези невидими  системни нишки, които се явяват силите, движещи нашата фамилна система, но виждаме и преживяваме последствията от това. Този процес е подобен на процеса при контакт с радиация – човек не вижда нищо, не чувства нищо, но в един момент се  разболява тежко.

Важни етапи при работа с фамилните  системи  е да се разкрие скритата динамика във фамилната система и да се намери най-доброто решение на поставения проблем.

Преживяванията на представителите (които клиента сам избира за своя проблем), или както ние ги наричаме „репрезентативни усещания“ ни водят в посока за намиране  на най-доброто решение за проблема на клиента.